ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κ &  Ε Ο.Ε. ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ

Εταιρία
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κ &  Ε Ο.Ε.

Ισχύς πάρκου :
 Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 80 KW

Τοποθεσία:
 ΓΚΑΓΚΑΛΕΣ
Δ.ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Φ/Β στοιχεία:
ΕΧΕL ESP-D 230 PΟLY

Ποσότητα :   320

INVERTERS:
COSTAL PIKO 10.1

Ποσότητα  8

Βάση στήριξης :
EXEL G2