ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Εταιρία
ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ισχύς πάρκου :
 Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 80 KW

Τοποθεσία:
  "ΔΑΣΟΝΑΡΙ" ΓΟΥΔΟΥΡΑ
Δ.ΣΗΤΕΙΑΣ

Φ/Β στοιχεία:
 ΕΧΕL ESP-DE 230 POLY

Ποσότητα :   324

INVERTERS:
COSTAL PIKO 10.1

Ποσότητα  8

Βάση στήριξης :
EXEL G2