logo-big
LOGO2-1
logo3
logo4

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ

1.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.
  Ταυτότητα του ιδιοκτήτη (θεωρημένο αντίγραφο).
  Οικοδομική άδεια του κτιρίου.
  Κάτοψη δώματος από τα σχέδια της οικοδομικής άδειας.
  Πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα της θέσης εγκατάστασης του Φ/Β συστήματος (για κτίρια εκτός σχεδίου πόλης).
  Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης δηλαδή τίτλος κυριότητας, (συμβόλαιο και πιστοποιητικό μεταγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο)

  Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/88 στην οποία ο αιτών θα δηλώνει ότι:
  α) Το έργο της ως άνω εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος δεν έχει ενταχθεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. 
  β) Μέρος των θερμικών αναγκών του κτιρίου στο οποίο εγκαθίσταται το φωτοβολταϊκό σύστημα, καλύπτεται με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ειδικότερα με ηλιακό θερμοσίφωνα.
  γ)Ανήκει στις πολύ μικρές επιχειρήσεις όπως αυτές καθορίζονται από την Ε.Ε. (μόνο για επιτηδευματίες)
  δ) Όλα τα στοιχεία που υποβάλλω με την αίτηση είναι αληθή.

4.  ΣΤΑΔΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

5. ΟΦΕΛΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ