ΣΚΟΥΛΑΣ Γ. ΣΚΟΡΔΥΛΗ ΔΑΦΝΗ

Εταιρία
ΣΚΟΥΛΑΣ Γ ΣΚΟΡΔΥΛΗ
ΔΑΦΝΗ.

Ισχύς πάρκου :
 Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΣ 20 KW

Τοποθεσία:
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ
Δ.ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ

Φ/Β στοιχεία:
ΕΧΕL ESP-DE 220 POLY

Ποσότητα :   91

INVERTERS:
COSTAL PIKO 10.1

Ποσότητα  2

Βάση στήριξης :
Mechatron ATLAS Τ150