ΧΑΝΔΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  Ι.Κ.Ε.
HANDRAS P.C.

ΧΑΝΔΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε
Ι. Τζετζή 8 τ.κ. 71409  Ηράκλειο Κρήτης
τηλ 2810232024
email handrasenergia@gmail.com

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΧΑΝΔΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε.
τίτλος στα Αγγλικά HANDRAS P.C.

ΓΕΜΗ

03/01/2013  αρ καταχώρησης 123709727000

ΕΔΡA

 Ι. ΤΖΕΤΖΗ 8 , τ.κ. 71409 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΓΕΜΗ  05/04/2013    Κ.Α.Κ.43775

ΕΤΑΙΡΟΙ

 ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  850 εταιρικά μερίδια
 Ι. Τζετζή 8 τ.κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης

ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ    850 εταιρικά μερίδια
Ωρίωνος 39 τ.κ. 71500 Πρασάς Ηράκλειο

Ι.ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ-Κ.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΟΕ     15300 εταιρικά μερίδια

Το εταιρικό κεφάλαιο είναι 17.000 Ευρώ εκ των οποίων
1.000 ευρώ είναι κεφαλαιακές εισφορές
16.000 ευρώ εξωκεφαλαιακές εισφορές
 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

 ΡΕΜΥΓΙΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 Ι. Τζέτζη αρ. 8, τ.κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης.
 ΑΦΜ 041841247, ΔΟΥ Ηρακλείου

Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά & νόμιμα, δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση η εκκαθάριση μέχρι και σήμερα.